System przeprowadzania ankiet OC Polska

OWN CACHE

Wyniki głosowania:


Użytkownik może posiadać tylko jedną skrzynkę tego typu (174)
Uzależnić maksymalną liczbę posiadanych skrzynek tego typu od ...* (114)
Zlikwidować skrzynki tego typu (91)
Znieść ograniczenie na liczbę zakładanych skrzynek tego typu (64)
Ustalić sztywno maksymalną liczbę posiadanych skrzynek tego typu na...** (37)